Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn op 1 mei 2017 aangevuld met artikel 15, dit met betrekking tot een alternatieve geschillenbeslechting.

1 – Doel en acceptatie van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De website Oral B Plus België (hierna te noemen de “Site”) is een e-commerce site die toegankelijk is via het internet op www.oralbplus.com. Deze Site staat open voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna te noemen “Gebruiker”).
De Site wordt beheerd door:

LR Physics R&D Prototyping (hierna te noemen « Oral B Plus »)
Een B.V.B.A. | Aandelenkapitaal: 1 € | BCB België
Maatschappelijke Zetel: 11 Rue de Corthys, 4280 HANNUT, België
Email : Contact formulier

BTW nummer: BE0542.542.972
Managing Editor: LR Physics, in zijn hoedanigheid van Zaakvoerder vertegenwoordigd door mevrouw Leila Rebbouh, PhD.

De Site wordt gehost door:

GODADDY LLC
Email: Contact formulier

De Site Oral B Plus biedt huishoudelijke producten te koop aan voor Internet-gebruikers via de Site (hierna te noemen “Gebruikers”). Voor de uitvoering hiervan, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en Oral B Plus gezamenlijk de “Partijen” zijn en individueel zullen zij worden genoemd als zijnde “Partij”, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd en geplaatst als “Koper” wordt aangeduid. De rechten en plichten van de Gebruikers zijn tevens van toepassing op de Koper.

Elk product dat wordt verkocht op de Site vereist de uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, dit zonder de noodzaak van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker.

De Gebruiker kan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zelf opslaan of afdrukken, echter op voorwaarde dat deze niet mogen worden gewijzigd.

Oral B Plus behoudt zich het recht om deze Algemene Verkoopvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, dit op voorwaarde dat de betreffende wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op boekingen en bestellingen die reeds eerder zijn bevestigd en geplaatst door de Koper.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van elk ander document.

2 – Producten die worden verkocht via www.oralbplus.com

Alle producten die worden aangeboden op de Site zijn alleen beschikbaar voor levering in België.

De Koper kan, voorafgaand aan een gewenste bestelling, kennis te nemen van de betreffende product informatie via de Site.

De verschillende verkoop aanbiedingen inclusief eventuele promoties die van toepassing zijn, worden aangekondigd op de Site.

3 – De prijzen van de producten die verkocht worden via de Site

De op Site vermelde prijzen zijn in Euro inclusief belastingen en kunnen gedurende het jaar eventueel wijzigen, maar dan wel onder die voorwaarde dat deze wijzigingen niet in rekening worden gebracht bij reeds bestelde producten tegen de geldende prijzen die van toepassing waren op het moment van de bestelling.

De prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten, die apart in rekening worden gebracht op basis van het totale aankoopbedrag van de bestelling. De verzendkosten zijn zichtbaar voordat de bestelling door de Koper kan worden bevestigd.

Alle vermelde prijzen op de Site zijn inclusief belastingen (BTW) die van toepassing zijn op de datum van een betreffende bestelling. Eventuele wijzigingen op het BTW tarief zullen worden doorgevoerd in de prijs van de producten die Oral B Plus aanbiedt via de Site.

4 – Bestellingen

Elke bestelling vindt alleen plaats onder de voorwaarde de deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden geaccepteerd zonder enige vorm van beperking of voorbehoud deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Koper is akkoord dat registratie en bestelling via de Site van Oral B Plus tevens het bewijs is van een op een bepaalde datum geaccordeerde overeenkomst.

Het maximale bedrag per geplaatste bestelling is gelimiteerd tot het bedrag van 500 euro per order. Bovendien kan hetzelfde referentieproduct niet worden besteld voor een hoeveelheid van meer dan 3 items per order.

Wanneer de bestelling wordt bevestigd door te klikken op de knop “Complete order”, aanvaart de Koper de Algemene Verkoopvoorwaarden. Het bijbehorende bestelformulier inclusief de bijbehorende Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden afgedrukt.

Na de registratie van de bestelling, krijgt de Koper de betreffende orderdetails toegestuurd op het e-mailadres dat de Koper heeft aangereikt.

Op basis van de bestelling zal het exacte bedrag van de order in rekening worden gebracht onder de condities van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

In het geval van het niet beschikbaar hebben van een of meer producten na het plaatsen van de bestelling, ontvangt de Koper een melding via e-mail. Het bedrag van uw bestelling wordt opnieuw berekend en de Koper betaalt alleen het nieuwe bedrag, gecorrigeerd met de ontbrekende producten. Als de bestelling helemaal niet beschikbaar is, krijgt de Koper een melding via e-mail en zal de order niet in rekening worden gebracht.

U kunt ook een geplaatste bestelling op de Site annuleren door contact op te nemen met de klantenservice. Als u vervolgens te horen krijgt via de klantenservice dat uw bestelling al is verwerkt, dan kunt u deze niet meer annuleren. Het enige wat dan nog kan, is het weigeren van uw pakket bij de levering van uw bestelling.

Oral B Plus behoudt zich echter het recht om bestellingen van een Koper op te schorten of om een bestelling van een Koper met wie er een betalingsgeschil is te annuleren, of om wijzigingen door te voeren vanwege ​​andere gegronde redenen.

5 – Betalingen

Alle geplaatste bestellingen worden betaald in euro’s.

Om de order te bestellen, heeft de Koper de volgende opties om de betalen: creditcard.

De volgende Creditcards worden geaccepteerd op de Site: Bancontact, Maestro, Belfius, CBC, ING, Visa, MasterCard en American Express.

Paypal betalingen worden ook geaccepteerd.

De Koper garandeert aan Oral B Plus dat de vereiste machtigingen voor de betreffende betaalmethode die is gekozen, correct zijn tijdens het plaatsen van de bestelling.

Oral B Plus behoudt zich het recht om bestellingen van welke aard op te schorten of te annuleren in het geval van een incorrect betaling, in het geval van een ontbrekende betaling of in het geval van een betalingsincident.

Boetes gelijk aan de aan de wettelijke rentes tot 5% zijn automatisch van toepassing op uitstaande bedragen aan het einde van een periode van tien dagen na de factuurdatum.

In het kader van de strijd tegen internetfraude, kan informatie over uw bestelling aan een bevoegde autoriteit worden overgebracht voor eventuele controles.

Om de veiligheid van uw creditcard betaling te waarborgen, dient de Koper tevens de beveiligingscode (CVV) van uw creditcard te versturen naar Ingenico Payment Services.

LR Physics ondersteunt al het betalingsverkeer. Het hoofdkantoor is gevestigd op 11 Rue de Corthys, 11, 4280, Hannut, België.

De betrouwbaarheid van uw betalingen via de Site wordt tevens door LR Physics gewaarborgd via gespecialiseerde leveranciers van betalingsdiensten zoals Hi-Pay Wallet en PayPal.

6 – Levering van de bestellingen

De aangekochte producten worden geleverd via de door u gekozen verzendmethode op het door de Koper aangegeven lever adres op de bestelbon.

Levering vindt plaats binnen 2 tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling, afhankelijk van de gekozen verzendmethode en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

7 – Wettelijke garantie

De Koper heeft het recht zoals vermeld in de officiële wettelijke garantie bepalingen overeenkomstig de artikelen L. 211-4 en de Code van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken krachtens de artikelen 1641 en volgens het wetboek van consumptie.

Bij een probleem met het product, met name vanwege een gebrek of een gevonden fout, kan de Koper kiezen om het product te retourneren aan Oral B Plus waarvoor een terugbetaling zal plaatsvinden.

De retour kosten worden vergoed door Oral B Plus op verzoek van de Koper.

Voor elke claim, kan de Koper contact opnemen met Oral B Plus via het volgende email adres: info@oralbplus.com.

8 – Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen vanaf de ontvangstdatum van het product, het product te retourneren op kosten van de Koper. De bestelde producten komen in aanmerking voor een volledige vergoeding.

De terugbetaling zal worden uitgevoerd via een betalingswijze zoals aangegeven door de Koper, ten laatste binnen de 14 dagen na de datum waarop dit recht kan worden wordt uitgeoefend (na ontvangst van de geretourneerde bestelling of bewijs van verzending van het geretourneerde product).

9 – Instructies voor het retourneren van producten

Producten kunnen door de Koper worden geretourneerd onder deze Verkoopvoorwaarden en op basis van onderstaande instructies:

 • Alleen retouren die binnen de 14 dagen na de ontvangstdatum van een bestelling worden geretourneerd, worden geaccepteerd door Oral B Plus.
 • Bij de levering van de bestelling zit tevens een retourformulier bijgevoegd dat moet worden gebruikt bij het retourneren van de bestelling, dit om de verdere verwerking van de retouren te vergemakkelijken.
 • De uiteindelijke vergoeding betreft de totale waarde van de aankoop inclusief de originele verzendkosten. Opgemerkt dient te worden dat op grond van artikel L. 121-21-4 van de Code, alleen de standaard verzendkosten zullen worden vergoed (dus eventuele bedragen mbt express leveringen of andere speciale verzoeken worden niet vergoed).
 • De verzendkosten van de retourzending zijn voor de rekening van de Koper. In het geval van een terecht probleem, een fout etc., worden deze kosten wel terugbetaald.
 • Het product dat wordt geretourneerd moet intact zijn in zijn oorspronkelijke staat, in de originele verpakking, met alle toebehoren en bijbehorende instructies. Tevens mag het product niet te zijn gebruikt.
 • Als er een doos of set moet worden geretourneerd, dan is het noodzakelijk om deze volledig terug te sturen.
 • In het geval van een vreemde textuur of geur, neem dan vooraf contact met ons op via email op: info@oralbplus.com. Een specifieke procedure omtrent het retourneren zal u dan worden meegedeeld.

Wat de reden ook mag zijn voor een retour naar Oral B Plus, gelieve te allen tijde de volgende instructies te volgen om de verwerking van de geretourneerde producten te vergemakkelijken:

 1. Gebruik de originele verpakking van het ongeopende product om het product terug te sturen.
 2. Maak de retour bon los van de lever documenten, vul deze in en gebruik deze vervolgens voor uw retourzending.
 3. Stuur uw pakket naar het volgende adres:

LR Physics / Oral B Plus

11 Rue de Corthys / 4280 HANNUT / België

Elk risico in verband met het terugzenden van het product is voor rekening van de Koper.

10 – Behoud van eigendom

Oral B Plus behoudt het volledige eigendom van de producten totdat de volledige betaling is ontvangen, met inbegrip van alle kosten en belastingen.

 

11 – Verantwoordelijkheid

Oral B Plus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schending van het contract in het geval dat het product niet beschikbaar is.

Oral B Plus is wel aansprakelijk voor:

 • Elke storing op / van de Site;
 • Het optreden van fouten;
 • Voor schade die voortvloeit uit handelingen van derden die veranderingen in de informatie op de Site hebben veroorzaakt;
 • In het algemeen voor enige directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong of aard, met inbegrip van maar niet gelimiteerd tot gederfde winst, goodwill, gegevens of andere immateriële verliezen die kunnen voortvloeien uit het feit dat in principe iedereen toegang heeft tot de Site of de onmogelijkheid heeft om toegang te krijgen aan enige vorm van directe of indirecte informatie.

 

12 – Intellectueel Eigendom

In overeenstemming met de wetten met betrekking tot het intellectuele eigendom van literaire, artistieke of soortgelijke rechten op deze Site en alle andere elementen, merken, tekeningen, maquettes, foto’s, teksten, afbeeldingen, logo’s, animaties met of zonder geluid etc. en hun compilatie die terug zijn te vinden op de Site zijn het exclusieve eigendom van Oral B Plus.

De reproductie of het gebruik van alle of een deel van elk van deze elementen is alleen toegestaan ​​voor informatieve doeleinden. Voor persoonlijk en privégebruik, is elke reproductie en elke vorm van gebruik van kopieën voor andere doeleinden nadrukkelijk verboden. Noch de Site, noch de inhoud ervan of handelsmerken mogen geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht,  gewijzigd of misbruikt op enigerlei wijze, voor elk doel dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oral B Plus. Elke andere vorm van gebruik wordt beschouwd als namaak.

 

13 – Privacy Informatie

De verzamelde informatie via de Site is eigendom van Oral B Plus, de aan Oral B Plus gelieerde maatschappijen en haar dienstverleners. Dit om de klantenorders te kunnen verwerken en te adresseren. Tenzij de Klant het hier niet mee eens is, wordt de Klant tevens van informatie voorzien over de producten en diensten van Oral B Plus, over het uitvoeren van customer relationship management activiteiten (CRM) en / of over het beheer van het lidmaatschap van het customer loyaliteits programma. De Klant heeft recht op toegang, rectificatie en het verwijderen van haar gegevens uit de Site van Oral B Plus door hierover rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice.

Voor meer informatie over het beleid van Oral B Plus met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens, gelieve het privacy beleid van Oral B Plus te raadplegen.

 

14 – Recht van toepassing

De verkoop van Oral B Plus producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

 

15 – Geschillen

De Koper wordt de mogelijkheid gegeven voor het gebruik van bemiddeling voor consumentengeschillen die kunnen ontstaan vanwege de koop van producten via Oral B Plus.

De bemiddeling is alleen mogelijk indien de Koper reeds aan de klantenservice van Oral B Plus een verzoek heeft gestuurd met als antwoord dat een vergoeding van zijn vordering niet wordt geaccepteerd.

De Europese Commissie stelt een one-stop-shop voor, voor consumenten en professionals ter ondersteuning van online transactie geschillen, om deze geschillen lossen buiten de rechtbank op te lossen. Deze service is beschikbaar op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

Als u vragen heeft over een oplossing van een geschil, neem dan contact op met onze klantenservice via info@oralbplus.com